Sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI - GIẢM GIÁ 40% CÁC SẢN PHẨM

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI - GIẢM GIÁ 40% CÁC SẢN PHẨM

2020-02-23

GIẢM GIÁ 40% CÁC SẢN PHẨM CÓ TÁC DỤNG PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA

Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Corona tại thành phố Hải Phòng.

Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Corona tại thành phố Hải Phòng.

2020-02-05

Nhằm hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Corona tại thành phố Hải Phòng. Công ty NamDượcTrinhNguyên thực hiện chương trình phát miễn phí tinh dầu xả trắng

Ngày cuối tuần cấp miễn phí tinh dầu xả trắng giảm giá sản phẩm tinh dầu và xà bông hữu cơ

Ngày cuối tuần cấp miễn phí tinh dầu xả trắng giảm giá sản phẩm tinh dầu và xà bông hữu cơ

2020-02-09

Quá tải ngày cuối tuần cấp miễn phí tinh dầu xả trắng + giảm giá sản phẩm tinh dầu và xà bông hữu cơ kháng khuẩn cùng người dân Hải Phòng chống dịch virus corona